NLP Practitioner

НЛП Центар, дел од Атриа Груп, претставува еден од најголемите НЛП тренинг центри во регионот. Во своето продуктно портфолио опфаќа широка палета на тренинзи по Невролингвистичко програмирање (НЛП) кое претставува врвна методологија која има моќ да направи посакувани трансформации на индивидуално ниво. НЛП Центар има десетгодишнo искуство, две години по ред (2015 и 2016 година) се стекнува со престижната награда за национален шампион од страна на European Business Awards кое претставува јасна валидација за квалитетот на тренинг програмите и нивниот севкупен импект врз индивидуалците и бизнисите. Огромното искуство со кое располага НЛП Центар е стекнато во рамки на повеќе од 1000 дена ефективен тренинг и преку 1000 задоволни учесници.

Тимот го сочинуваат интернационално акредитирани НЛП тренери. Тренинзите се акредитирани од страна на меѓународно призната НЛП асоцијација NLP Global Standards, Канада. Сите материјали, демонстрации и предавања се наоѓаат на E-Learning платформа на која може да се пристапи во секое време од страна на учесниците (на ваков начин ја задржувате приликата постојано да се надградувате во рамки на стекнатото ниво на сертификација), а на располагање имате и специјално дизајнирана мобилна апликација на која за времетраење на тренинзите добивате специјално креирани НЛП содржини.

NLP Practitioner

Тренингот „NLP Practitioner” е еден од најзначајните чекори кои можете да ги направите на патот на вашиот личен развој, бидејки ви овозможува да ги интегрирате најефикасните НЛП алатки, да креирате лично искуство и да научите како да го примените НЛП во сите сегменти од живеењето. Фокусот на тренингот е на примената на НЛП алатките во остварување на професионалните и лични цели, во процесот на промена на однесувањето и во пренесувањето на саканата порака во комуникацијата.

Без оглед на тоа колку знаете за НЛП – овој тренинг ќе ви го смени погледот кон животот и ќе ви помогне да станете подобра верзија на себе. Процесите и вештините кои се обработуваат на тренингот можат да ви помогнат да препознаете – што е тоа што ги мотивира луѓето околу вас и како на најдобар начин да пренесете порака на соговорникот.

Како е организиран тренингот

Модули

Организиран во 7 Модули за најлесно да се пренесе знаењето

Дена

Вкупно 18-сет дена тренинг и вежби пред секој модул.

Часа

130-сет часа тренирање и вежби низ кои ќе донесете промена во вашиот личен и професионален живот

Содржина на тренингот

Модул 1 – Одберете успех

Првиот модул на тренингот ги опфаќа основните концепти на НЛП и одговорите на прашањето, што е тоа што до прави НЛП уметност и наука за успехот. Ќе научите кои се столбовите на успехот на кои е втемелен НЛП, но и ќе дознаете како фокусираноста на целта, моќта на запазување и флексибилноста водат кон побрзо и полесно постигнување на саканите резултати.

Модул 2 – Моќта на влијателната комуникација

Во овој модул ќе научите како јазичните обрасци да ви станат сојузниции и како на најефективен начин да ги инспирирате соговорниците. Ќе научите како успешно да ги примените Митоновите говорни обрасци и како да постигнете висок степен на усогласеност со деловните партнери, соработниците и клиентите. На овој модул ќе научите и за комуникацискиот НЛП модел како и за моделот за промена на нивото на апстракција (chunking). Фокусот на примена на сите овие алатки е во: преговарање, продажба, мотивација на вработените и при јавен настап.

Модул 3 – Говор на прецизност

Третиот модул оппфаќа комуникациски модели кои произлегуваат од работата на Вирџинија Сатир и Фриц Перлс ( Virdžinije Satir и Frica Perlsa ). Ќе научите како во секоја ситуација да го поставите најпрецизното прашање и како да се соочите со сопствените уверувања кои ви стојат на патот кон остварување на вашите цели. Комуникацискиот модел на НЛП и метамоделот ќе станат ваши сојузници и ќе ви помогнат да ја разберете длабинската структура на комуникацијата.

Модул 4 – Покренете промена

Промената е основа на растот и развојот и токму затоа централниот дел на тренингот е посветен на промените. На овој модул ќе научите основни НЛП техники кои можете да ги користите при работа на промени. Преку зајакнување на внатрешните пориви за посакуваниот резултат, ќе работиме на активирање на сопствените ресурси до постигнување на посакуваната состојба...

Покрај техниките за покренување промени ,на овој модул се обработуваат и основни метапрограми.Ќе анализираме на кој начин можеме да го прилагодиме стилот на презентирање, раководење или продажба – во зависност од  тоа кој е пред нас и како да ги мотивираме соработниците и оние на кои „чашата им е полна до половина“, но и оние кои ја гледаат „полупразна“.

Модул 5 – Задржете ја промената

Еден од најголемите предизвици при работење на промена е и одржувањето на посакуваната промена , што е можно подолго. Петтиот модул е посветен на  работа со субмодалитети и котви, делови од НЛП кои се клучни во генерирање на долгорочни промени.На овој модул ќе научите како во секоја ситуација да генерирате и да задржите состојба на високо користење на ресурси , но и како да го зајакнете емоционалниот однос кон ситуациите кои се за вас позитивни, а како да го намалите кога станува збор за негативни ситуации.

Модул 6 – Програмирање на целите

Шестиот модул е посветен на работа на проекти и долгорочни цели. На овој модул ќе научите како својот личен или деловен проект да го разглобите на засебни делови кои ќе ја зајакнат вашата мотивација, но и ќе опфатат и други луѓе кои се дел од вашиот систем. Низ концепт на работа на временска линија и примена на модели на невролингвистички нивоа, вашите проекти ќе добијат дополнителен сјај, а искуството креирано преку користење на овие модели ќе го подигне нивото на мотивација.

Модул 7 – Креирање на визија

Нашите цели, проекти и визии, по правило, вклучуваат и други луѓе. Често клучот на нашиот успех е поврзан со успехот на нашите соработници, клиенти или пријатели. Последниот модул на тренингот е посветен на примена на стратегијата за креативност во работата на проекти и во креирањето на лична визија. Покрај овие теми, на овој модул се навраќаме на целата материја од тренингот и ве подготвуваме за сертификација.

Модул 8 – Сертификација

НЛП Центар е агенција за консалтинг и менаџмент основана во 2008 година, а од јуни 2011 година работи во рамките на Атриа групацијата. Основна дејност и фокус на НЛП центар се отворените, меѓународно акредитирани НЛП тренинзи. Нашиот фокус е примената на НЛп во личниот и професионален развој.

Сенсум Тренинг и Коучинг е едукативна и консултантска компанија со мисија да овозможи на своите клиенти најдобри можни решенија од областа на развој на лидерство, професионален и личен развој. Ние користиме врвна методологија за лични и професионални промени како би ги подржале клиентите во развојните активности и влијание на тие активности врз деловното работење.  Преку партнерство со Атриа Гроуп СЕЕ на локалниот пазар носиме врвни интернационални лиценцирани програми за развој и консултанти.

top
Сенсум© 2018. Сите права задржани.

Login

Create an Account Back to login/register