Историја на НЛП

ИСТОРИЈА НА НЛП: РАЗВОЈНИ ЕТАПИ

 

Моделирањето направено од успешни психотерапевти е изворната идеја за НЛП. Ричард Бендлер и Џон Гриндер започнале со моделирање на Фриц Перлс (Гешталт терапија). Вирџинија Сатир (Системска семејна терапија) и Милтон Ериксон (Хипнотерапија), но Абрахам Маслов ја имал оваа идеја уште во 1943 год. Проучувајќи ја самоактуелизацијата и моделирал околу 60-сет само-реализирани луѓе.

Идејата за моделирање на здрави луѓе била природна потреба како последица на неговата позната „хиерархиска потреба“ и 5 чекори од човечкиот развој. Во 1961 год., овој пристап кој се фокусира на човечкиот потенцијал, довел до појавување на Асоцијацијата за хуманистичка психологија (АХП) како трета сила во психологијата која ќе ги надмине песимистичните погледи на психоанализата и бихејвиоризмот.

КАКО СЕ РОДИ НЛП?

НЛП се раѓа како резултат како резултат на проучувањата на големите психотерапевти на 20 век (Вирџинија Сатир,  Милтон Ериксон и Фриц Перлс). Творци на НЛП се Ричард Бендлер и Џон Гриндер. На самиот почеток на работата, творците на НЛП ги интересирале две работи:

  • Што е тоа што споменатите психотерапевти ги прави посебни?
  • На кој начин може таа посебност да се пренесе на други луѓе?

Како резултат на работата Ричард и Џон стекнале ставови, вештини, стратегии и техники кои ги надоврзале на техниките кои ги користеле во својата работа. Денес може да се сретнат НЛП тренери кои целокупниот резултат и методологијата која ја користеле за добиените резултати да ги нарекуваат Невро лингвистичко програмирање што е во ред. Конфузијата настанува кога како НЛП се насловува само резултатот од неговата примена – овде треба да се биде внимателен

ИСТОРИЈАТА НА НЛП: ЧЕТИРИ РАЗВОЈНИ БРАНОВИ НА НЛП

1.“NLPure”  е првиот бран, оригиналниот НЛП. Настанал во 1972 преку работата на Ричард Бендлер и Џон Гриндер, а главна тема била “Успех и ентузијазам“. Како следен чекор во оваа фаза Лесли Камерон-Бендлер, Џудите Џелозие и Роберт Дилтс продолжиле со развојот на НЛП методологијата. Исто така и Ентони Робинс развил своја варијација на мотивационен семинар низ целиот свет со многу големи групи на учесници.

2.“NLPt” е вториот бран кој подразбира примена на НЛП во психотерапијата. Тоа е зрелиот облик на НЛП кој се нарекува Невро лингвистичка психотерапија. Бранот NLPt започнува во 1989 год. На тема „Здравјето и уживањето во животот“, а со оваа област првенствено се занимавал Роберт Дилтс. Европската асоцијација за Невро лингвистичка психотерапија – ЕАНЛПт е основана во 1995 година.

3.“NLPeace” е третиот бран кој подразбира примена на НЛП во духовноста. Почнува во 1992 год со темата „Духовноста и значењето на животот“ , а со неа се занимавал Роберт ДИлтс. Во оваа фаза значаен допринос дале и Ричард Болстад и Конире Андреас. Во 2014 името NLPeace е и официјално користено од страна на Интернационалната Асоцијација на НЛП институти.

4.“NLPsy “(NLPsych) е четвртиот бран во кој започнуваат научните истражувања. Во својата зрела форма се нарекува Невро лингвистичка психологија. Започнува во 2006 год. со проектот „Истражување и признание“. Во 2012 год. Го добива називот NLPsy  од страна на Интернационалната Асоцијација на НЛП институти. За NLPsy е неоходен најголем стандард  на квалификација. NLPsy Master Trener мора да поседува академска титула од областа на психологијата. За ефективноста на NLPsy тренингот се прави научна проценка пред и после секој тренинг.

Претплати се за да ги добиваш најновите информации од Сенсум

top
Сенсум© 2018. Сите права задржани.

Login

Create an Account Back to login/register