Продажбата е присутна во секоја пора на нашето живеење, ја практикуваме секојдневно на свесно или несвесно ниво.

Не е само деловен ангажман, тоа е начин на живот.

Ние сме социјални битија, нашите животи се преплетени со мноштво интеракции.

Но сепак, дали со сигурност можеме да кажеме дака сме комплетно свесни во колкав степен продажбата провејува во рамки на овие интеракции со околината кои ги имаме на редовна основа?

Продажбата во основа и суштина се сведува на влијание. Влијание во рамки на семејството, помеѓу пријателите, на работа …. Споделувањето и бранењето на сопствените ставовите и мислењата пред околината, блиска или далечна, во суштина се сведуваат на продажба (обид да ги разубедиме оние околу нас дека сме во право).

Гледано од друг аспект, технологијата забрзано станува се пософистицирана и поефикасна во моделирање на современите потреби на живеењето. Во вакви околности, културолошките промени предизвикани од овие трендови мандатираат комплетна еволуција во постулатите и редефинирање на улогата на продажбата и продажните професионалци доколку се стремиме кон градење на трајни релации со околината, со клиентите. Колку сме поспособни да ги идентификуваме потребите и очекувањата на клиентите околу начинот како сакаат да бидат третирани, толку ќе бидеме поспособни на адекватен начин да ја приспособиме сопствената стратегија со цел да создадеме вредност во нивните животи.

Визијата на компаниите кои се изразито продажно ориентирани со клиент центричен модел, оди и чекор понатаму. Се говори за предизвикување на ефект на воодушевување кај клиентите. Ова подразбира моделирање на размислувањето и однесувањето на клиентите со цел да се испорача производ или услуга најсоодветна за нив. Не само што е потребно да ги препознаваме тие стилови ние треба да бидеме исклучително флексибилни со цел навремено и адекватно да реагиераме на нивната еволуција.

Моделите кои беа користени за продажба во минатото, останаа само тоа – модели, мртви техники. Бизнисите ставаат се поголем акцент на нивната способност да изградат долгорочни релации и нивните очекувања се дека било која компанија која соработува со нив ќе го направи истото. Луѓето во продажбата треба да бидат далеку повешти и покомпетентни од било кога претходно. Тие треба да знаат да направат повеќе од само аплицирање на техниките.

 

Влијателната продажба претставува врвниот стадиум на личната влијателност.

Врвните продавачи се модел на одличност чија стратегија е успешно моделирана преку користење на НЛП техники.

Нивните тајни се демистифицирани и искористени за дефинирање на успешни модели кои ќе Ви помогнат на патот на спознавањето и личниот раст на ова поле.

 

Можеме да Ви помогнеме на патот кон успешно совладување на тајните на оваа уметност.

 

Пристапите вклучени во оваа дводневна програма, се базирани на истражувања за тоа што ја прави разликата помеѓу врвните продавачи на денешницата и сите останати. Откривме дека врвниот продавач на денешницата (и иднината!) е оној кој може да биде советник, коуч како и пред се да додаде вредност во се што прави.

Ова е личност која несвесно испраќа иста порака и комуницира исти вредности како и свесната комуникација. Со други зборови, ова е некој кој е порамнет со самиот себе и со она што го продава. Над се, тоа е личност која инстинктивно се поврзува со другите на начин што другата личност се чувствува пријатно.

Тие креираат простор во нивната комуникација во која другите се чувствуваат сигурно да влезат.

Донесете ги Вашите продажни вештини на следно ниво! И тоа ќе промени се!

Course Curriculum

Section 1: Introduction
Introduction to Startups FREE 00:30:00
Introduction to entrepreneurial management 00:00:20
Section 2: The Ecosystem
Different types of entrepreneurship 00:30:00
Entrepreneurial Ecosystem and Legal Fundamentals 01:00:00
Section 3: Marketing Startups
Value proposition 00:40:00
Product development 00:25:00
Course Quiz 00:07:00

Course Reviews

5

1 ratings
 • 1 stars0
 • 2 stars0
 • 3 stars0
 • 4 stars0
 • 5 stars0

No Reviews found for this course.

Запиши курс
 • Приватен
 • 150 Days
 • Значка
 • Сертификат
1Ученици запишани

  Зачлени се!

  Loading
  top
  Сенсум© 2018. Сите права задржани.

  Login

  Create an Account Back to login/register